Skip to content

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA
Sebastjan Komel

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA
Primož Kompara

GENERALNI SEKRETAR
Tomi Saksida

BLAGAJNIK
Jernej Tomsič

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA
Matjaž Nemec
Tomaž Žniderčič
Uroš Stanič
Rok Zajc
Emil Arčon
Boris Čuk

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Aleksandra Fortin
Rok Umek
Borut Dakskobler

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Andrej Korošec
Aleksander Miško
Tomaž Škrlj

Organi Nogometnega društva Bilje so bili izvoljeni na rednem letnem občnem zboru društva, dne 03.06.2020 v Biljah. Mandat članov posameznih organov društva v skladu s statutom ND Bilje traja 4 leta.

Back To Top