Skip to content

Volitve v organe Nogometnega društva Bilje

IO ND Bilje je na sestanku dne 21.02.2024 na podlagi 20. člena statuta ND Bilje sprejel sklep o sklicu volilne skupščine. Novo vodstvo se bo volilo po sistemu liste, na način, da kandidat za predsednika predloži celotno listo katero se bo na skupščini volilo:

  • Predsednik
  • Podpredsednik
  • Generalni sekretar
  • Blagajnik
  • do 9 članov Upravnega odbora
  • 3 člane Nadzornega odbora
  • 3 člane Disciplinske komisije

Volilna skupščina bo v sredo, 10.04.2024 ob 19.00 uri v mali dvorani doma Negovana Nemca v Biljah.

Vabilo na VOLILNO SKUPŠČINO 2024

SKLIC VOLILNE SKUPŠČINE 2024

Back To Top