Skip to content

Podarite 1% dohodnine za nogometno društvo Bilje

Nogometno društvo Bilje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, posledično pa ga je Ministrstvo za finance uvrstilo med upravičence do donacij iz naslova dohodnine.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2, lahko vsak davčni zavezanec-rezident zahteva, da se do 1% dohodnine, nameni tudi za financiranje našega športnega društva.

Donacija ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine nismo v ničemer prikrajšani. Če se za donacijo ne odločimo, gre ta 1% od odmerjene dohodnine v proračun RS. Verjetno pa ni potrebno posebej razlagati, kako prav bi prišel vsak prispevek za naše društvo, saj je finančnih prilivov s strani države vsako leto manj.
Načeloma lahko vlogo oz. prejemnika donacije določimo kadarkoli, vendar je potrebno, če želimo, da se prejemnika dela dohodnine upošteva že za letošnjo dohodnino, vlogo oddati do 31. decembra istega leta. Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika donacije.

Oddaja vloge:

  • preko OKS-ZŠZ na strani:

https://www.olympic.si/podarim/21084246 

Donirate v naslednjih korakih:
1. Izpolnite vsa polja
2. Podpišite zahtevo
3. Potrdite strinjanje o obdelavi osebnih podatkov in pooblastilo za oddajo zahteve na pristojni finančni urad
4. Kliknite »ODDAJ ZAHTEVO«

  • pisno po pošti:

Finančni urad Nova Gorica
p. p. 45
5001 Nova Gorica

  • osebno pri davčnem organu:

Finančni urad Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 2
5000 Nova Gorica

  • izpolnjen obrazec lahko oddate tudi v prostorih kluba, katerega bo predstavnik osebno prenesel na davčni urad

Za vašo donacijo se Vam že vnaprej zahvaljujemo!

Back To Top