Skip to content

PRAVILA TEMELJNIH ŠPORTNIH VREDNOT IN FAIR PLAY-A

Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in uravnotežen razvoj je potrebno spoštovati naslednja pravila:

 1. Otroka ne silimo v šport.
 2. Trening naj ne služi kot varstvo za otroka.
 3. Otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne našega.
 4. Spodbujamo otroka, da igra po pravilih in v duhu fair play-a. Zagovarjamo reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti.
 5. Učimo, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud.
 6. Poskrbimo, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh.
 7. Nikoli se ne posmehujemo in ne vpijemo na otroka, če naredi napako! Napake delamo vsi.
 8. Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti.
 9. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalimo dobre poteze vseh sodelujočih.
 10. Ne izpodbijamo trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom.
 11. Podpiramo prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu.
 12. Pustimo otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiramo, hkrati pa vztrajamo pri šolski uspešnosti.

Ne sanjajte svoje sanje skozi vašega otroka!
Vsi starši se identificirajo s svojim otrokom in si želijo, da je pri športu uspešen. V tem ni nič narobe. Problem nastane, ko postane otrok podaljšek njihovih ambicij. Ko ob otrokovih porazih trpi samopodoba starša, se hitro ustvari velik pritisk na otroka, ki je podvržen zahtevi, da mora biti uspešen. Uspehi in neuspehi otroka na igrišču ne naredijo starša zmagovalca ali poraženca!

 

KODEKS O ŠPORTNEM OBNAŠANJU STARŠEV

Prosimo, da starši otrok vključenih v ND Bilje spoštujejo pravila, ki jih narekuje spodnji pravilnik:

 1. Na vsakem treningu in tekmi se bom dostojno vedel in športno navijal za trud svojega otroka kot tudi celotne ekipe.
 2. Ne bom žaljiv do članov nasprotnih ekip, nasprotnih trenerjev, funkcionarjev in gledalcev na tribuni in ne bom komentiral odločitev sodnikov.
 3. Na treningih in tekmah ne bom vpil oz. vodil otroka in ostalih soigralcev, kako naj ravnajo v danem trenutku. Za te stvari je namreč zadolžen trener. Ukvarjal se bom le s spodbujanjem in nagrajevanjem truda posameznikov in ekipe.
 4. V času treninga se ne bom zadrževal na igrišču, prav tako ne bom hodil v slačilnico.
 5. Nikoli se ne bom vtikal v strokovne odločitve trenerja. Vse v povezavi s tekmo (kdo igra, koliko igra, katero igralno mesto) odloča izključno trener.
 6. Zavedam se, da v vsakem trenutku predstavljam ND Bilje in slovenski šport, zato se bom obnašal po načelih Fair play-a.
 7. V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno poročal o delu ali odnosu trenerja in ostalih članov kluba.
 8. Pazil bom na otrokovo klubsko opremo. V primeru izgube ali uničenja se zavedam moralne in denarne odgovornosti za nastalo škodo.
 9. Skrbel bom za pravočasen prihod in redno udeležbo otroka na treningih in tekmah. V primeru, da se treninga ali tekme ne bo mogel udeležiti, bom takoj obvestil trenerja.
 10. V vsakem trenutku bom s svojim zgledom pozitivno deloval na otroka, njegove soigralce in ostale delavce v klubu.

Trener trenira!

Sodnik sodi!

UŽIVAJTE V NOGOMETNI PREDSTAVI!

Hvala, ND Bilje

Back To Top