Ustanovitev športnega društva v Biljah sega v leto 1945, medtem ko je nogometni klub v njegovem okviru zaživel leto pozneje. Po enoletnem samostojnem delovanju je leta 1947 prišlo do združitve z Adrio iz Mirna in s Šempetrom v skupni klub, ki pomeni predhodnika današnjega prvoligaša v Novi Gorici.

Nogometni zanesenjaki so samostojen klub v Biljah ponovno obudili leta 1972 in od takrat naprej ta neprekinjeno deluje ter se športno in organizacijsko razvija.