Nogometna šola ND Bilje, ki deluje v pravnem in organizacijskem okviru nogometne šole Valterja Birse in Tima Matavža, je bila ustanovljena leta 2010 kot veja znotraj tedanjega ŠD Bilje. Pripravljena je bila organizacijska, finančna ter strokovna podlaga za dvig dela z mladimi na raven, ki bi v prihodnosti zagotavljala rezultate na vseh področjih. Pomembna cilja nogometne šole sta vzgoja otrok in mladine v pozitivno, optimistično naravnano mlado osebo ter njihovo izobraževanje skozi kakovostne športne programe v vrhunske nogometaše za potrebe domače članske ekipe in okoliških klubov.

Nogometna šola ima veliko podporo Valterja Birse in Tima Matavža. Leta 2010 je bila ustanovljena posebna veja znotraj društva, ki je pod svoje okrilje prevzelo celotno organizacijsko, finančno ter strokovno vodenje Nogometne šole.

Danes pokriva nogometna šola otroški in mladinski program.. V Biljah smo se zavedli pomena oz. potrebe ločevanja otroškega in mladinskega nogometa s članskim nogometom, ki imata popolnoma drugačne cilje. Naloga otroškega in mladinskega nogometa je vzgoja, izobraževanje in ustvarjanje mladih kakovostnih nogometašev, medtem ko ima članska ekipa pred seboj vsakoletni boj za čim boljše, rezultate.

V programe nogometne šole je danes vključenih 250 otrok različnih starosti, od 6. do 18. leta. V strokovnem kadru deluje 10 trenerjev. V veliko pomoč pri organizaciji dela v šoli so starši mladih športnikov, ki spremljajo in podpirajo svoje otroke na njihovi športni poti.

Na nogometnem igrišču dosegajo v današnjem času naše selekcije odlične rezultate. Tekmujejo v različnih tekmovanjih, mladinci in kadeti v 2. Državni ligi, U 14 v 1. Slovenski državni ligi zahod, ostali pa v različnih MNZ ligah