Skip to content

Prejeli smo vse pogostejša opozorila naših zvestih članov glede nepravilne rabe besed, Bilje (kot nogometno društvo Bilje ali kot kraj) in Biljenci (kot člani ND Bilje ali kot prebivalci Bilj), tako na raznih spletnih portalih, kot televiziji, tiskanih medijih ipd.

V ta namen smo pripravili pravilno sklanjatev in rabo besed: Bilje in Biljenci.

Kdo ali kaj?BiljeBiljenci
Koga ali česa?BiljBiljencev
Komu ali čemu?BiljamBiljencem
Koga ali kaj?BiljeBiljence
O kom ali o čem?O BiljahO Biljencih
S kom ali s čim?Z BiljamiZ Biljenci

Vrstni pridevnik: biljenski

Predložna uporaba: kje – v Biljah, kam – v Bilje, od kod – iz Bilj

Prebivalec/ka/ci: Biljenc / Biljenka / Biljenci

Hvala za razumevanje!

Back To Top