Skip to content

Prejeli smo vse pogostejša opozorila naših zvestih članov glede nepravilne rabe besed, Bilje (kot nogometno društvo Bilje ali kot kraj) in Biljenci (kot člani ND Bilje ali kot prebivalci Bilj), tako na raznih spletnih portalih, kot televiziji, tiskanih medijih ipd.

V ta namen smo pripravili pravilno sklanjatev in rabo besed: Bilje in Biljenci.

Kdo ali kaj? Bilje Biljenci
Koga ali česa? Bilj Biljencev
Komu ali čemu? Biljam Biljencem
Koga ali kaj? Bilje Biljence
O kom ali o čem? O Biljah O Biljencih
S kom ali s čim? Z Biljami Z Biljenci

Vrstni pridevnik: biljenski

Predložna uporaba: kje – v Biljah, kam – v Bilje, od kod – iz Bilj

Prebivalec/ka/ci: Biljenc / Biljenka / Biljenci

Hvala za razumevanje!

Back To Top