Skip to content
Foto: nzs.si

Prekinjeni tudi 1. SNL in 2. SNL

Nedavno sprejete omejitve pri izvajanju športnih programov in aktivnosti namreč onemogočajo nadaljevanje tekmovanj tako v prvi ligi kot tudi v 2. SNL. Kot vse kaže bo Slovenija edina država v Evropi, ki bo v celoti prepovedala šport in v kateri se ne bo igrala niti prva liga v nogometu.

Spodaj v celoti prilagamo še apel petih velikih športnih zvez, ki je bil poslan odločevalcem in pod katerega so se podpisali njihovi predsedniki, in sicer Franjo Bobinac (RZS), Matej Erjavec (KZS), Radenko Mijatović (NZS), Matjaž Rakovec (HZS) in Metod Ropret (OZS):

Naj za uvod še enkrat poudarimo, da se na vseh panožnih zvezah v kolektivnih športih dobro zavedamo resnosti situacije s pandemijo koronavirusa.

Tako smo v skupnem sodelovanju zvez in NIJZ znotraj svojih organizacij že ob začetku tekmovanj pripravili protokole za izvajanje treningov in tekem, ki se redno posodabljajo in zajemajo upoštevanje vseh navodil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V tekmovanjih pod okriljem hokejske, košarkarske, nogometne, odbojkarske in rokometne zveze v asu pandemije koronavirusa torej skrbno upoštevamo vse vladne odloke za izvedbo treningov in tekmovanj. Pripravljene protokole klubi dosledno spoštujejo in izvajajo. Dokaz temu je tudi podatek, da v športu praktično ne prihaja do velikega števila okužb oziroma so le te minimalne. Z rednimi testiranji športnikov in strokovnega kadra se morebitne okužbe tudi nemudoma ugotovijo ter se skupaj z drugimi ukrepi in na podlagi skrbno pripravljenih protokolov zamejijo, s čimer se prepreči sama širitev virusa.

Kot razberemo iz zadnjih informacij, Vlada RS ob zaprtju države od 1. do vključno 11. aprila med izjeme ni uvrstila obstoječih tekmovanj na najvišji ravni v kolektivnih športnih – kot je denimo to storila za določene gospodarske dejavnosti – in sodeč po tem, v omenjenem obdobju izvedba tekmovanj ne bo dovoljena.

Zato predstavniki kolektivnih panožnih zvez Vlado RS pozivamo, da enako kot je to storila za gospodarstvo, v času zaprtja države tudi športu omogoči nadaljevanje tekmovanj, ki se trenutno ob striktnem upoštevanju odlokov in priporočil lahko izvajajo na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov z dne, 11. februarja 2021.

Šport je, tako kot gospodarstvo, pomembna panoga, s športom pa se v tekmovanjih, ki so bila do zdaj dovoljena, veliko oseb ukvarja profesionalno – tako igralcev/igralk, kot tudi trenerjev. Poleg tega pa s svojimi uspehi izdatno pripomorejo tudi k promociji države. Glede na to, da so se do sedaj tekmovanja in treningi varno izvajali v celotnem obdobju pandemije od lanskega oktobra ne vidimo razloga, da z dobro prakso in spoštovanjem ukrepov tega ne bi nadaljevali tudi sedaj.

Upamo, da boste na omenjeno temo športa še dodatno razpravljali in športna tekmovanja na državni ravni dodali na seznam izjem v času med 1. in vključno 11. aprilom.

Back To Top