Skip to content

Omejitve pri izvajanju športne dejavnosti

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/2020) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) le za naslednje skupine športnikov:

  • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1
  • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport
  • športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno:

  • izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet
  • izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

  • izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal

Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Za izvajanje treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Back To Top