Skip to content
Foto: fifa.com

Fifina priporočila zvezam in klubom

Nogometna sezona v Evropi je zaradi pandemije COVID-19 prekinjena in ker se bliža junij, ko se s koncem meseca v veliki meri iztekajo tudi pogodbe med nogometaši in klubi, je FIFA izdala priporočila nogometnim zvezam in klubom glede prestopnih aktivnosti in pogodbenih obveznosti med igralci in klubi.

Priporočila so nastala ob sodelovanju in ob soglasju nogometnih deležnikov na nivoju mednarodnega nogometa (FIFA, European Club Association, FIFPro, World League Forum).

FIFA je predloge in priporočila podala predvsem na temo pogodb, ki se iztečejo s koncem sezone in novih pogodb, ter pogodb, ki se ne morejo v celoti izvrševati. Prav tako se priporočila nanašajo na registracijska obdobja in prestopne roke.

FIFA priporoča, da se pogodbe, ki bi se morale izteči konec prvotno predvidene tekmovalne sezone, iztečejo ob dejanskem zaključku prvenstev. Ob tem FIFA priporoča tudi, da pogodbe, ki naj bi začele veljati z novo tekmovalno sezono, dejansko pričnejo veljati z začetkom nove tekmovalne sezone.

Ker se zaradi pandemije pogodbe ne morejo izvrševati v celoti, FIFA izrecno priporoča, da pogodbene stranke skozi dialog in medsebojno soglasje dosežejo sporazum o ustreznih spremembah oziroma dopolnitvah relevantnih pogodbenih določil za čas trajanja pandemije COVID-19. Izhajajoč iz načela pogodbene stabilnosti je kakršnokoli enostransko odločanje o predčasnih prekinitvah ali spremembah obstoječih pogodb brez doseženega soglasja obeh pogodbenih strank močno odsvetovano. FIFA tako v okrožnici podrobno opredeljuje smernice kako naj pogodbene stranke dosežejo soglasje o morebitnih spremembah oz. veljavnih pogodb, kakor tudi elemente po katerih se bodo pred ustreznimi organi presojali morebitni spori v primeru sporov glede enostranskih prekinitev pogodb.

Nove okoliščine prav tako narekujejo, da se registracijska obdobja in prestopni roki ustrezno spremenijo s potrebnim ozirom na zaključek aktualne tekmovane sezone in pričetkom nove tekmovalne sezone.

Zaradi pandemije je FIFA sprejela tudi sklep, da v reprezentančnih terminih v juniju za klube ne velja obveznost omogočanja udeležbe njihovih igralcev na reprezentančnih zborih, saj so bile mednarodne reprezentančne tekme odpovedane, mednarodna organizacija pa opozarja, da je ne glede  na trajanje pandemije Covid-19 potrebno spoštovati odločitve in predpisane roke v primeru pravnomočnih odločitev FIFA organov, medtem ko se strankam v postpkih pred FIFA organi omogoča podaljšanje rokov v konkretnih postopkih na FIFA. FIFA je prav tako odločika, da se klubom omogoča možnost posredovanja predloga nove pogodbe igralcem preko e-pošte.

www.fifa.com

Back To Top