Skip to content

Volitve v organe ND Bilje

Na podlagi 20. člena Statuta Nogometnega društva Bilje, izvršni odbor ND Bilje sklicuje redno volilno skupščino, ki bo v sredo 03.06.2020, ob 18.00 uri v mali dvorani doma Negovana Nemca v Biljah.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Poročilo predsednika
 4. Finančno poročilo za leto 2019
 5. Razprava na poročila
 6. Razrešitev organov ND Bilje
 7. Volitve predsednika, podpredsednika, gen. sekretarja, članov IO, nadzornega odbora in disciplinske komisije
 8. Razno

Novo vodstvo se bo volilo po sistemu liste, na način, da kandidat za predsednika predloži celotno listo katero se bo na skupščini volilo:

 • Predsednik
 • Podpredsednik
 • Generalni sekretar
 • Blagajnik
 • do 9 članov Upravnega odbora
 • 3 člane Nadzornega odbora
 • 3 člane Disciplinske komisije

Volilna skupščina bo dne, 03.06.2020 ob 18.00 uri v mali dvorani doma Negovana Nemca v Biljah.

 • Predloge kandidatur predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja, blagajnika, do 9 članov Upravnega odbora, 3 člane Nadzornega odbora, 3 člane Disciplinske komisije, je potrebno vložiti najkasneje do 01.06.2020, po priporočeni pošti na naslov društva: ND Bilje, Bilje 3, 5292 Renče, s pripisom »Volitve 2020«.
 • Vlogo za kandidaturo je možno oddati tudi na dan skupščine in sicer do pričetka le te.
 • Upoštevalo se bo samo pravočasno oddane in popolne kandidature.
 • Volilna skupščina bo odprta za javnost.
 • Aktivno pravico glasovanja in kandidiranja v organe društva imajo vsi člani društva.

SKLIC VOLILNE SKUPŠČINE

LISTA KANDIDATOV

PISNO SOGLASJE KANDIDATA

Luka Simović
predsednik ND Bilje

Back To Top