Skip to content

Sebastjan Komel: Velika obveza, a hkrati v velik ponos

Del nagovora novo izvoljenega predsednika ND Bilje:

»Z zadovoljstvom sprejemam ta nov izziv, predvsem pa sem prepričan, da bom z ekipo, ki sem jo sestavil najprej vzpostavil pristen odnos z vsemi članicami in člani, Biljenkami in Biljenci. Pomemben pri vsem tem je namreč odnos do sočloveka in dialog, ki je edino sredstvo, ki zagotavlja dosego cilja. Na tak način bo ND Bilje delovalo pod mojim okriljem prihodnja štiri leta. Dokazali bomo, da znamo in zmoremo. Čez štiri leta bo ND Bilje postalo še bolj prepoznavno na širšem goriškem območju, kjer bomo, z usklajenim sodelovanjem s sosednjimi društvi, vzpostavili pravo hierarhijo, ki je nujna za razvoj nogometa na celotnem območja. Zgolj in samo s sodelovanjem bomo lahko uresničili zastavljene cilje in ker sem človek, ki zna sodelovati in povezovati verjamem, da bomo to s kolegi predsedniki, MNZ Nova Gorica, NZS ter občino Miren Kostanjevica, tudi dosegli.

Klubska uprava mora biti servis članic in članov in ne sebi samozadostna struktura. Samo kdor bo prevzel breme delovanja na tak način, bo v prihodnje del našega društva.

Vsi organi znotraj društva in vsi člani bomo tvorili celoto, ki bo z vnaprej dogovorjenimi naložbami  in strategijami izboljševala položaj ND Bilje.

Prepričan sem, da se s to spremembo ne bo spremenila filozofija društva, ki bo še naprej temeljila na dobrem delu z mladimi ter kvalitetno člansko ekipo. Prav vsi, se moramo zavedati, da je delovanje tako velikega društva kot je naše velika obveza, a hkrati nam je lahko v ponos. Ob tem pa gre moja osebna zahvala tudi mojemu predhodniku in prijatelju Luki Simoviću za vse opravljeno delo v preteklem obdobju.«

Sebastjan Komel

Back To Top